I- LỊCH SỬ NHÀ TRƯỜNG :

     - Trường THCS Thái Sơn là một trường có bề dày lịch sử . Trường được thành lập cách đây 46 năm : ( Từ năm 1966 - 1967)

    - Ngày đầu mới thành lập ( 1966-1967) trường mang tên là trường cấp 2 Thái Hòa  trường được kết hợp 2 xã Thái Sơn và Hòa Sơn có 3 lớp : 2 lớp 5 và 1 lớp 6 .

    - Năm học 1967 - 1968 trường vẫn giữ tên là Thái Hòa , tổng số lớp học năm học này tăng lên 5 lớp ( 2 lớp 5 , 1 lớp 6 và 1 lớp 7 ) .

   - Năm học 1968 - 1969 Trường cấp 2 Thái Sơn đã tách trường thành trường riêng lấy tên là Trường cấp 2 Thái Sơn , trường gồm 3 lớp 1 lớp 5 , 1 lớp 6 , 1 lớp 7 .

   - Năm học 1969-1970 - > 1970 -1971  Trường vẫn giữ được số lớp như ban đầu được thành lập gồm có 3 lớp ( 1 lớp 5 , 1 lớp 6 và 1 lớp 7 )

  -  Đến năm 1971 - 1972 do điều kiện học sinh còn ít trường cấp 2 Thái Sơn sát nhập với trường cấp 2 Hòa Sơn  lấy tên là trường cấp 2 Thái Hòa . Năm học này số lớp của nhà trường đã tăng lên  ( 3 lớp 5 , 2 lớp 6 và 2 lớp 7 )

  -  Từ năm 1972 đến 1975 trường vẫn giữ nguyên số lớp và lấy tên là trường cấp 2 Thái Hòa .

  -  Đến năm 1975 - 1976 Trường cấp 2 Thái Sơn được tách ra từ trường cấp 2 Thái Hòa lấy tên là trường cấp 1,2 thái Sơn ( bao gồm cả cấp 1 và cấp 2 )

   - Từ năm học 1975 - 1976 đến năm học 1980 1981 Trường cấp 1,2 thái Sơn có 11 lớp , số học sinh là trên 240 học sinh .

   - Từ năm 1981- 1982 đến năm 1991 trường vẫn lấy tên là trường cấp 1,2 Thái Sơn số lớp có 8 lớp và 230 học sinh .

   - Tháng 8/ 1992 Trường cấp 1,2 Thái Sơmn được tách thành 2 trường : Trường Tiểu học Thái Sơn và Trường THCS Thái Sơn .

 

  - Từ năm 1992 đến nay trường vẫn giữ nguyên tên là trường THCS Thái Sơn .